Blogginlägg
Magiska Lådan 
3 januari 2022
Magic Box

Den magiska lådan är en metod som används och kommer att fortsätta användas för att samla in barnens och ungdomarnas synpunkter om Sandviken som stad. En enkät skapades för att samla in vilka platser som är barnens magiska platser och vilka platser det vill förändra eller förbättra. En magisk plats är en plats där barnen älskar att vara och känner sig trygga.  

Ambassadörerna och ledarna bad sedan barn och unga runtom i Sandviken oavsett bakgrund och social status att fylla i denna enkät. Lådan har besökt alltifrån olika skolor, evenemang och varit med på olika samarbeten. Projektets maskotar, superhjältarna, har även samlat in en mängd enkätsvar genom att besöka olika samarbetspartners i kommunen. 

Genom att den fått följa med på så mycket har det skapat ett ansikte för projektet för barn och unga i kommunen. Resan har resulterat i att vi i skrivande stund har över 2400 enkätsvar som den Magiska lådan samlat.

Barnen och ungdomarna får genom detta uppleva, på en liten skala, hur ett demokratiskt samhälle fungerar, då de får uttrycka sina åsikter om olika platser. Sedan får de platser med flest röster ingå i de slutgiltiga Magiska platserna och promenadstråket som skapas i slutet av projektet. Medan de otrygga platserna kommer att diskuteras med beslutsfattare om eventuella åtgärder.  

Magiska lådans resa fortsätter och ni kan genom våra sociala medier följa den resan. 

Fler Inlägg

F3BA464F-FEDF-40A6-92CB-F7F165D48FA2 1 105 c
Barnkalaset
French Tree
Trädceremoni
Se alla inlägg