“We all have the power to change the way we live”

Somewhere in Sandviken

Genom projektet ska barn och ungdomar lära känna sin stad Sandviken och därigenom tycka om och ta hand om den bättre.
Blogg
Podcast: Avsnitt 10
Ett podcast avsnitt om Nya Bruket som en magiska plats i Sandviken.
Nya bruket Podcast
Podcast Parkbadet
Podcast: Avsnitt 9
Podcast Fotbollsplan
Podcast: Avsnitt 8
Se fler inlägg
Magiska platser
i Sandviken
Vi har bett barn och ungdomar att fylla i en enkät med frågor om vilken plats i Sandviken de tycker om mest och känner sig tryggast på. Vi kallar dessa för "Magiska Platser".

Referensgrupp

Tobias Wennergrund 
VGS
David Palmberg
VGS
Anna Lundberg
Högbo Bruk