Om oss
Här kan du läsa mer om projektets syfte, metoder och mål.
Magic Box- Hedåsen

Rapatac 

-”Skolan alltid först” 

Rapatac är ett koncept som grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden, och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Genom att erbjuda stöd med skolarbete och meningsfulla fritidsaktiviteter så fungerar verksamheten som ett kugghjul mellan barnens hem, skola och fritid. 

Utifrån Rapatacs mål och vision skapades det treåriga projektet Somewhere in Sandviken, där fokus ligger på att bygga morgondagens medborgare i Sandviken. Genom att involvera barn och ungdomar  och medvetengöra de offentliga platsernas betydelse för en stad kunna skapa engagerade framtida vuxna som kan fortsätta utveckla och ta hand om sin stad. 

Syfte 

Genom projektet ska barn och ungdomar lära känna sin stad och därigenom tycka om- och ta hand om den bättre. De ska förstå att staden är allas och att den ska vara tillgänglig för alla på lika villkor.

Syftet är även att fler ska få tillgång till den kultur som finns och förstå att de har möjligheter att använda, ta del av och njuta av den. Projektet syftar även till att integrera människor genom att minska fördomar om olika områden och platser, att skapa relationer mellan ungdomar och sin stad och därav minska skadegörelse.

Metod 

För att förstå sin stad krävs det bakgrundskunskap och inblick i historien varför det ser ut som det gör och hur staden har växt fram. Inom projektet får barn och ungdomar lära känna sin stad genom dess historia, stadsplanering, kultur, och hållbarhet. 

Genom projektet får barn och ungdomar kunskap i demokrati och de olika processer som samhället är uppbyggt av och att det är möjligt att vara med och påverka. Barn och ungdomar ska känna att de har makten att kunna vara med och utveckla sin stad. Genom olika kulturaktiviteter och besök på olika platser får de möjlighet att upptäcka och uttrycka sina känslor på ett nytt sätt samt få nya perspektiv på sitt närsamhälle. 

Mål 

Projektet ska resultera i:

 • Ökad kunskap om staden

 • Större engagemang i frågor som rör staden

 • Unga får större inflytande hos beslutsfattare

 • Öka valdeltagandet/engagemanget 

 • En ny ”Sandviken-karta” ur ett barn- och ungdomsperspektiv 

 • Konkreta förslag till beslutsfattare 

 • Synliga resultat (ex. tryggare platser) 

 • Ge fler tillgång till kulturupplevelser 

 • Utställning och ”promenad” 

 • En applikation – Projektet kommer att ta fram en anpassad app för att kunna följa upp ”promenaden” och de Magiska Platserna, med information etc.

 • Hemsida

Highlights
Podcast
Podcast om barn och ungdomarnas favoritplatser.
thumbnail centrum
Kartor- Föreläsning 14
Kartor och Stadsutveckling
Block by Block 4
Block by Block
Se fler highlights