Blogginlägg
Block by Block
17 juni 2022
Block by Block 4

Uppgiften var att förmedla förslag på hur skolgården på Murgårdsskolan kan förbättras genom att presentera detta i spelprogrammet Minecraft, som är ett program där man kan bygga objekt eller byggnader med hjälp av kuber.

Block-by-Block är ett projekt som syftar till att utveckla stadsplanering samt bidrar till att uppfylla FN:s mål om hållbara städer och samhällen (Agenda 2030:s Mål 11). Dessa mål kompletterar Somewhere in Sandvikens mål.

Processen började med att våra ambassadörer genomgick utbildningen Training for Trainers för att lära sig principerna och metodologin bakom Block by Block, samt fördjupad kunskap om spelet Minecraft. Ambassadörernas främsta uppgift var sedan att lära ut och finnas till som stöd för de barn och ungdomar som kom att delta i workshopen. 

Workshopen med UN-Habitat startade med ett studiebesök på Murgårdsskolans skolgård där man med hjälp av en karta gav deltagarna en djupare inblick i hur skolgården ser ut i nuläget. Syftet var också att på plats få inspiration till förbättringar som kan göras gällande arkitektur, grönområden, skolans omgivning, vikten av välkomnande entréer, aktiviteter som kan göras på en skolgård med mera.  

Därefter fick barnen brainstorma fram idéer och påbörja själva byggandet av förslagen i Minecraft - vilket sedan också pågick under hela dag 2. 

Dag 3 var det dags för deltagarna att färdigställa sina projekt och förbereda för att presentera sina förslag. Den slutgiltiga presentationen av slutprodukter och idéer hölls sedan på Rapatac inför Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), Tekniska kontoret samt Sandviken kommuns direktör.  

Mer grönområden, ett utomhusbibliotek, sociala ytor och fler övergångsställen runt skolan var några av de förslag som presenterades.

Fler Inlägg

F3BA464F-FEDF-40A6-92CB-F7F165D48FA2 1 105 c
Barnkalaset
ED262C79-4C24-46CB-8527-41050D098978 1 105 c
Ett steg närmare promenadstråket
Se alla inlägg